#daruj33
1. zadaj svoju e-mailovú adresu
2. v odpovedi ti príde meno saleziána
3. zaňho sa počas pôstu pomodlíš KAŽDÝ DEŇ 3 ZDRAVASY
4. ak ho náhodou nepoznáš, nájdeš ho na tejto stránke
5. tak čo, dáme to?


Ak nepoznáš saleziána, za ktorého sa modlíš, pozri dole!

Peter BOŠKO

Stredisko: Turín
Profile

Ladislav BABAČA

kňaz
Stredisko: Yakutsk, Sibír
Profile

Tomáš DANKO

kňaz
Stredisko: Košice Kalvária
Profile

Pavol DRŠKA

kňaz
Stredisko: Košice Kalvária
Profile

Pavol DZIVÝ

kňaz
Stredisko: Žilina SOŠ
Profile

Jozef GÁNOVSKÝ

kňaz
Stredisko: Michalovce
Profile

Jakub GUBÁNI

novic
Profile

Ján HOLUBČÍK

kňaz
Stredisko: Bratislava Miletičova
Profile

Daniel HOLÚBEK

Stredisko: Turín
Profile

Jakub HONĚK

ponovic
Stredisko: Žilina
Profile

Nikolaj CHIRKOV

ponovic
Stredisko: Žilina
Profile

Daniel IMRIŠKA

koadjútor
Stredisko: Žilina
Profile

Jozef IŽOLD

kňaz
Stredisko: Bratislava Miletičova
Profile

Martin KAČMÁRY

kňaz
Stredisko: Prešov
Profile

Pavol KALATA

koadjútor
Stredisko: Námestovo
Profile

Jozef LANČARIČ

kňaz
Stredisko: Bratislava Miletičova
Profile

Peter LORENC

kňaz
Stredisko: Yakutsk, Sibír
Profile

Jozef LUSCOŇ

kňaz
Stredisko: Veľký Biel
Profile

Marek MICHALENKO

kňaz
Stredisko: Nová Dubnica
Profile

Ondrej MILICZKI

kňaz
Stredisko: Bratislava Mamateyova
Profile

Patrik MIŽÁK

Stredisko: Žilina
Profile

Marián ONDRIÁŠ

kňaz
Stredisko: Nová Dubnica
Profile

Pavol PIATROV

kňaz
Stredisko: Dubnica nad Váhom
Profile

Pavol PIPKA

kňaz
Stredisko: Michalovce
Profile

Radoslav SCHUDICH

koadjútor
Stredisko: Baku, Azerbajdžan
Profile

Peter ŠTELLMACH

kňaz
Stredisko: Turín
Profile

Marek VAŠKO

diakon
Stredisko: Bratislava Trnávka
Profile

Lukáš ZÁVODNÍK

Stredisko: Žilina
Profile

Volodymyr BASARAB

Stredisko: Žilina
Profile

Vladimír BAXA

kňaz
Stredisko: Baku, Azerbajdžan
Profile

Rastislav BEHÚN

koadjútor
Stredisko: Žilina
Profile

Ján BENDÍK

Stredisko: Prešov
Profile

Ján BUTKOVSKÝ

Stredisko: Turín
Profile

Ján ČAPLA

kňaz
Stredisko: Rožňava
Profile

František ČUNDERLÍK

kňaz
Stredisko: Humenné
Profile

Dominik FELBER

kňaz
Stredisko: Humenné
Profile

Imrich HORVÁTH

kňaz
Stredisko: Prešov
Profile

Ján IVANČÁK

koadjútor
Stredisko: Košice Luník IX.
Profile

Andrej KŇAZE

kňaz
Stredisko: Bratislava Miletičova
Profile

Selvakumar KAMALAKANNAN

kňaz
Stredisko: Baku, Azerbajdžan
Profile

Jozef KMEC

kňaz
Stredisko: Partizánske
Profile

Jozef KOMLOŠ

kňaz
Stredisko: Veľký Biel
Profile

Juraj KOVAĽ

kňaz
Stredisko: Banská Bystrica
Profile

Jozef KUPKA

kňaz
Stredisko: Nová Dubnica
Profile

Peter KVAŠŇOVSKÝ

kňaz
Stredisko: Bratislava Trnávka
Profile

Vincent MACEJKO

kňaz
Stredisko: Sabinov
Profile

Pavol NIZNER

kňaz
Stredisko: Bratislava Miletičova
Profile

Pavol MICHALKA

kňaz
Stredisko: Yakutsk, Sibír
Profile

Jozef MOTÝĽ

kňaz
Stredisko: Hody
Profile

Peter NAŇO

kňaz
Stredisko: Partizánske
Profile

Vladimír PEREGRIM

kňaz
Stredisko: Poprad
Profile

Marek PANČURA

kňaz
Stredisko: Bardejov
Profile

Marián PECIAR

kňaz
Stredisko: Yakutsk, Sibír
Profile

Vladimír PLÁŠEK

kňaz
Stredisko: Dubnica nad Váhom
Profile

Jozef PŘEVOR

Stredisko: Žilina
Profile

Ľuboš STEBNICKÝ

kňaz
Stredisko: Poprad
Profile

Ivan ŽITŇANSKÝ

kňaz
Stredisko: Bratislava Miletičova
Profile

Ľudovít BAŇOVIČ

kňaz
Stredisko: Trnava
Profile

Ján ČVERČKO

kňaz
Profile

Ján DRGOŇ

koadjútor
Stredisko: Dubnica nad Váhom
Profile

Vincent FELEDÍK

kňaz
Stredisko: Košice Kalvária
Profile

Peter GRZECHYNKA

kňaz
Stredisko: Poprad
Profile

Rastislav HAMRÁČEK

kňaz
Stredisko: Bratislava Miletičova
Profile

Marián HUSÁR

kňaz
Stredisko: Bratislava Miletičova
Profile

Jakub IVANČÍK

novic
Profile

Ján JAKUBOV

kňaz
Stredisko: Bratislava Trnávka
Profile

Martin JOSKO

kňaz
Stredisko: Bratislava Mamateyova
Profile

Peter JURČIŠIN-KUKĽA

koadjútor
Stredisko: Banská Bystrica
Profile

Peter KANSKÝ

kňaz
Stredisko: Poprad
Profile

Štefan KORMANČÍK

kňaz
Stredisko: Bratislava Miletičova
Profile

Ján KRUPA

kňaz
Stredisko: Aldan, Sibír
Profile

František KUBOVIČ

kňaz
Stredisko: Bratislava Miletičova
Profile

Maroš LEŠKOVSKÝ

kňaz
Stredisko: Veľký Biel
Profile

Juraj MALÝ

kňaz
Stredisko: Žilina
Profile

Jozef MARTINEK

koadjútor
Stredisko: Bratislava Mamateyova
Profile

Ladislav MIKO

kňaz
Stredisko: Košice Tri hôrky
Profile

Pavol PILLÁR

kňaz
Stredisko: Žilina fara a oratórium
Profile

Peter PODOLSKÝ

koadjútor
Stredisko: Hody
Profile

Peter ROTH

kňaz
Stredisko: Námestovo
Profile

Ján ROZSYPÁLEK

Stredisko: Žilina
Profile

Michal PRIVARČÁK

novic
Profile

Radovan RUMANOVIČ

koadjútor
Stredisko: Bratislava Trnávka
Profile

Pavol SEMAN

kňaz
Stredisko: Bratislava Miletičova
Profile

Cyril SLÍŽ

kňaz
Stredisko: Bratislava Trnávka
Profile

Štefan TURANSKÝ

kňaz
Stredisko: Bratislava Mamateyova
Profile

Michal VOJTÁŠ

kňaz
Stredisko: Taliansko
Profile

Michal VIŠNEVSKÝ

Stredisko: Žilina
Profile

Marián ZACHAR

kňaz
Stredisko: Trnava
Profile

Všetci saleziáni súhlasili so zverejnením osobných údajov